Hornslet Bymidte

Af Grethe Møgelvang

Hvis butiks og handelslivet skal bevares i Hornslet bymidte, så skal der sættes ind snarest med en strategi.

I en ny Lokalplan 410 vil man lægge en ny Netto butik i Hornslet Syd, og ønsket er også en tankstation.

Jeg mener det er på tide, at en by som Hornslet får lavet en strategi for, hvordan man fremadrettet vil have midtbyen til at se ud. Fordi når man flytter dagligvarehandel ud i periferien af byen, så skifter handelsmønstret også hos borgerne. Den udvikling er farlig for de mindre specialbutikker. På sidste uges møde om lokalplan 410, var Investoren til Netto til stede og han sagde at han udmærket godt ved, at med deres åbning er der sandsynligvis en anden dagligvarebutik som må dø.

Ja sådan er fakta desværre. Og en analyse af detail og dagligvarehandel er i Danmark i dag, at vi har så mange dagligvarebutikker at det dækker 18 Mill borgere, hvor vi kun har 5 Mill. Borgere i landet. Med sådan et antal er det ikke så underligt at vi oplever butiksdød.

Det er vigtigt for en aktiv og attraktiv bymidte, at man holder sig for øje, at der bevares og udbygges med en koncentreret bymidte, hvor butikker og servicetilbud ligger tæt sammen. Dette er af afgørende betydning for et stærk handelsliv i en mindre by som Hornslet.

Ved at flytte dagligvarebutikker ud i periferien af bymidten, risikerer man at resten af bymidtens handel dør ud. Fordi folk flytter fokus væk fra de specialvare tilbud der findes her.

Det er mit klare budskab, at politikerne sammen med Handelsstandsforeningen skal i gang med at lave et koncept for, hvordan vi bevarer en aktiv bymidte i Hornslet. Vi skal fastholde, at et bestemt område i bymidten har funktioner som bibliotek og borgerservice. Desuden prioritere en levende bymidte, hvor der investeres i at fastholde butikker og etablere flere erhverv med kontorer på 1. sale sammen med eventuelle cafeer, specialbutikker og andet i stueetagerne. Ligeså må man også fastholde nogle dagligvarebutikker. Fordi vi ellers risikerer at den livlige handel i bymidten dør ud.

Hvis det kan lykkes sammen med politikerne at lave en plan for bymidten, så kan man forhåbentlig stoppe butiksdød og med en sådan, også den aktivitet som naturligt er i en bymidte med gode specialbutikker og andre servicefag som dækker borgernes behov.

Derfor er det vigtigt at Handelsstandsforening sammen med kommunen og politikerne går i gang med et samarbejde.

Det handler om at få skabt et attraktivt bymiljø med butikker, service erhverv, cafeer, bibliotek osv.  Der må gerne være bænke og borde så bl.a. de unge, kan sidde og hygge sig der. Måske nogle ville etablere en cafe, hvor man kan købe en kop kaffe og the for en Femmer. Noget der ikke er for dyrt, men et sted som vil skabe liv og tiltrække folk.

Et forslag er at man laver et Årshjul, og skaber nogle event sammen hen over året. Måske hver lørdag, kan der laves noget sammen. Tiltrække gadeteater, og andre sjove Event som vil trække folk til bymidten, det vil nemlig samtidig skabe omsætning fordi folk så handler der når de alligevel er kommet hjemmefra.

For et par år siden skrev jeg et indlæg i avisen om P pladser i Hornslet. Jeg mener det er vigtigt at der skabes P pladser nok til, at kunder kan parkere så tæt på bymidten som muligt, men samtidig mener jeg også godt, at P pladser kan trækkes væk fra gadebilledet og om bag ved butikker og andre ejendomme som ligger på hovedstrøget.

I nogle byer i Tyskland betaler kommunen ved butikker for at disse stiller toiletter til rådighed (Nette Toilette) for folk som er i bymidten. Sådan en løsning synes jeg er super god. Der skal naturligvis så skiltes med dette.

Men service og et indkøbsvenligt miljø er alfa og omega for et godt handelsliv.

 

Mit forslag er, at vi tager fat i at få stablet et borgermøde på benene. Sammen med Erhvervsliv, Detailhandlen, Serviceerhverv, kommunen, grundejere og andre bymidte aktører skal vi skabe et koncept som fremadrettet tilgodeser Hornslet Bymidte, og lade denne dialog være det afsæt som skaber den fremtidige løsning. Hvor har vi et potentiale? Hvor henter vi hurtigt de lavt hængende frugter? Hvordan skaber vi en spændende og levende bymidte? Hvordan ser bymidten ud i Hornslet om 5 år?

Få lavet en Detailanalyse af handelslivet. Hvor lægger borgerne deres penge når de handler? Hvad savner man? Hvad har man allerede nu?

 

Hvis der samlet set bliver sat turbo på de styrker som allerede er til stede, der sørges for P pladser, adgang til toiletter, handicap forhold, en ren midtby, skabe tætte relationer, holde nogle kaffemøder for at få hjulene sat i gang, så tror jeg på at meget kan ændres for, at bevare Hornslet bymidte som en attraktiv handelsby, hvor vi også tiltrækker folk fra oplandet og andre byer.

Med den stigende Nethandel, ændring i at folk gerne kører langt efter et tilbud, brug af sociale medier som fortæller om tilbud, så er det vigtigt at nogle sørger for at bevare handelslivet i en bymidte.

 

Jeg har de sidste 4,5 år arbejdet med i Byfornyelsen i Mørke, og det har givet mig mange gode redskaber og oplevelser samt lyst til at beskæftige mig med de byer vi har i Syddjurs Kommune.

 

Jeg har boet i Hornslet i 25 år, og selv haft en detailbutik. Derfor ligger det mig meget på sinde, at vi får skabt og bibeholdt en god Bymidte i Hornslet. Måske skal der frivilligt arbejdskraft med ind over. For den energi ildsjæle skaber, er en kæmpe gevinst for en sag. Det er energiskabende kraft når evnen til lokalt at gøre de rigtige ting, at skabe fælles visioner, at samarbejde, sætte et højt ambitionsniveau spiller en stor rolle. Så skabes et højt fælles energi niveau, som skal være den bærende drivkraft i projektet med at få Hornslet Bymidte op i gear, og sørge for at bevare og udvikle byen endnu mere.

 Mon man i Hornslet handelsstandsforening, Distriktsråd, erhverv, kommune og andre interessegrupper vil være igangsættere for et handelsliv og skabe den gode fortælling om en by i udvikling.