Man skal høre meget før ørerne falder af

Af Grethe Møgelvang

Man skal høre på meget før ørerne falder af.
På borgermødet iaftes i Hornslet fik vi den nyeste version af, hvordan vi bedst og dyrest driver vores kommune.
Den radikale Jan Kjær Madsen leverede et mesterstykke i at fortælle, hvordan kommunens embedsmænd gerne må bruge tid på at sætte ting i gang, lade virksomheder arbejde med ansøgninger og byggetilladelser. Og først når en ansøgning fra en virksomhed er læst igennem, så går det tunge skyts i gang, og virksomheden risikerer at få det hele skudt i sænk.
Såfremt Syddjurs Kommune ønsker et stærkt erhvervsliv, og et sundt og dynamisk erhvervsmiljø, der tiltrækker private virksomheder og arbejdspladser, er det en forudsætning, at kommunen sammen med de politiske retningslinjer, sørger for at opretholde og udvikle et højt serviceniveau til gavn for borgerne i hele kommunen.
Jan Kjær Madsen: Man arbejder ikke seriøst, hvis man som dig mener, at det er helt iorden at stikke virksomheder Blår I Øjnene. At forlede dem til at tro noget kan gennemføres, fordi de ser i en lokalplan, at der intet står om, at f. eks et tankanlæg er et kritisk byggeri.
Jeg mener grundlæggende at man holder folk for nar, når man kunne have stoppet delen med tankanlæg i lokalplan 410.
Det er spild af folks tid/ investorers tid, hvis man sidder og venter på at hagle tankstationen ned i det øjeblik den kommer til afstemning i byrådssalen. Det er også uartigt at stemme for en lokalplan til høring, når man allerede nu ved med sig selv, at det ikke vil blive stemt igennem.
Mener den radikale politiker seriøst, at kommunens administrationsfolk skal sidde og bruge tid på lokalplaner, ansøgninger der skal igennem i administrationen, udvalgene, vvm undersøgelser og lignende.
For så den dag ansøgningen foreligger og virksomheden har måske brugt hundreder af tusinde kroner på tegninger, osv., og den har en formodning om et Ja til byggeri, så mener de Radikale, at først her hugger vi til, og stopper sagen. Radikale ville nok alligevel stemme imod den dag tankanlægget står for skud.
Er dette ikke den dyreste form for drift af Syddjurs Kommune?
Mener man skatteborgernes penge skal bruges så ufornuftigt?
Her var det så at tyrens Røde klud kom forbi mig. Vi skal ikke drive kommunens administration så ufornuftigt. Må jeg mane til fornuft.
Og vi skal i hvert fald behandle virksomheder som henvender sig på en seriøs og sober måde. Vi skal slet, slet ikke spilde tid på noget som ikke kan praktiseres. Derfor siger jeg sådan: Man skal høre meget før ørerne falder af.
På borgermøde i Hornslet fremførte du, at der ingen grund er til bekymring om Nettos tank stationsplaner.
Du plæderede for at politikerne godt kunne stemme for en lokalplan, fordi du mente at det eneste tankanlæg du ser i fremtiden, er et El Tankanlæg i Hornslet.
Du påstod, at der i løbet af nogle år i fremtiden, er der ikke er flere fossile biler tilbage.
Som jeg forstod dig, mente du helt seriøst, at man godt kan holde de investorer omkring Netto og tankstation for nar. For der bliver i sidste ende ingen tankstation med benzin og diesel der.
Sagen her er altså en ny version af Radikal “Benzingate”, sådan lidt naragtigt overfor mulige investorer. Brug bare tid på planlægning, tegninger, vvm undersøgelser osv., men tro endelig ikke at i får noget igennem i sidste ende. Jeg er dybt forarget over sådan en holdning her.
Radikale Venstre prædikede sidste efterår i valgkampen om at de var miljøbevidste og grønne. Det viser sig så her 5 mdr. efter valget, at det havde ingen gang på jord.
Det er naturligvis legitimt at mene, at man kan lægge en tankstation oven på vores grundvand. 150 m fra vandværket på Sortevej. Lige ved siden af en Å. Ovenpå et grundvandsspejl som også leverer vand til Mørke vandværk. Altså en risiko for forurening af måske 10.000 borgeres drikkevand.
Radikale er tilsyneladende ligeglade med om grundvandet har en risiko for forurening, og vores drikkevand bliver ødelagt.
Grundvandet skal værnes om i hele Syddjurs Kommune, og i hele Danmark.
Hvilken type Grøn Energi bil kører vores radikale mand egentligt selv i for at beskytte miljøet? Det er vel EL må jeg formode.